Đọc báo giấy online

Đời sống & pháp luậtSố 07 ra ngày 12/06/2013
Bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV bị đình chỉ

Bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV bị đình chỉ

Liên quan đến vụ bảo mẫu của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, hành hạ trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. Hiện trung tâm này đã đình chỉ những bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ.